Dret Administratiu

– Dret Administratiu Local

– Dret Administratiu General

W

Contractes amb Ajuntaments

W

Béns de les Corporacions locals (béns de domini públic i béns patrimonials)

W

Taxes municipals (utilització i aprofitament de la via pública, escombraries...)

W

Contribucions Especials

W

Cadastre Immobiliari

W

Recursos econòmic-administratius

W

Impostos municipals (Impost sobre Béns Immobles –IBI-; Impost Activitats Econòmiques –IAE-; Impost Construccions, Instal•lacions i Obres –ICIO-; PlusVàlua municipal (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana –IIVTNU-)

W

Bonificacions d’impostos

W

Llicències d’activitats

W

Llicències mediambientals

W

Estudis d’impacte ambiental

W

Llicències d’enderroc, de parcel•lació, de constitució de propietat horitzontal.

W

Declaració de ruïna

W

Sorolls

W

Participació ciutadana

W

Mercats municipals

W

Expropiacions

W

Contractes del Sector públic

W

Concessions administratives

W

Expropiacions

W

Normativa sobre Carreteres, Aigües i Costes

W

Estudis d’impacte ambiental

W

Patrimoni Històric

W

Responsabilitat patrimonial de l’Administració pública

W

Recursos contenciós-administratius

– Dret Administratiu Local

W

Contractes amb Ajuntaments

W

Béns de les Corporacions locals (béns de domini públic i béns patrimonials)

W

Taxes municipals (utilització i aprofitament de la via pública, escombraries...)

W

Contribucions Especials

W

Cadastre Immobiliari

W

Recursos econòmic-administratius

W

Impostos municipals (Impost sobre Béns Immobles –IBI-; Impost Activitats Econòmiques –IAE-; Impost Construccions, Instal•lacions i Obres –ICIO-; PlusVàlua municipal (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana –IIVTNU-)

W

Bonificacions d’impostos

W

Llicències d’activitats

W

Llicències mediambientals

W

Estudis d’impacte ambiental

W

Llicències d’enderroc, de parcel•lació, de constitució de propietat horitzontal.

W

Declaració de ruïna

W

Sorolls

W

Participació ciutadana

W

Mercats municipals

W

Expropiacions

– Dret Administratiu General

W

Contractes del Sector públic

W

Concessions administratives

W

Expropiacions

W

Normativa sobre Carreteres, Aigües i Costes

W

Estudis d’impacte ambiental

W

Patrimoni Històric

W

Responsabilitat patrimonial de l’Administració pública

W

Recursos contenciós-administratius

Envian's la teva consulta

Oficina Reus

Plaça Prim núm.2 1º-2ª 43201 Reus (Tarragona)

Telèfon

625 239 168

Email

maria.arasa@advocatsarasa.com

Horari

Visita concertada

Camps obligatoris (*)

Condiciones d'ús*

Política privacitat*

Tractament dades*

Comunicacions*

Consulta'ns
Advocats Arasa
Envian's la teva consulta i et contestarem el més aviat possible.