Serveis - Advocats Arasa
103
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-103,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Serveis

reunio taula rodona (Medium)

Serveis per a empreses i particulars

dret civil patrimonial
 • Arrendaments urbans: lloguers, duració, actualització de renda, repercussió de despeses, obres…
 • Desnonaments
 • Contractes d’arrendament d’habitatge o de local
 • Contractes de compravenda, permuta, opció de compra, arres.
 • Comunitats de veïns, pàrkings, conjunts immobiliaris i urbanitzacions: elements comuns/privatius, juntes, impugnació d’acords comunitaris, instal·lació d’ascensors, quotes, repartiment de despeses, reclamació judicial de morosos…
 • Dret patrimonial i drets reals: hipoteques, herències, testaments, donacions , usdefruits, servituds de pas, de vistes, d’aigües…
 • Registre de la Propietat: consultes de càrregues i gravàmens, inscripció de finques, cancel·lació d’hipoteques, expedients de domini, reivindicació de la propietat, censos…
 • Dret de la construcció i edificació: deficiències de construcció, danys causats per obres a la finca veïna, Llibre de l’edifici…
Dret Administratiu Local
 • Llicències mediambientals, d’obres, d’activitats classificades…
 • Estudis d’impacte ambiental
 • Impostos municipals (IBI, Plus-Valua, Impost sobre Construccions, Contribucions Especials, …)
 • Contractació administrativa (contractes d’obra, de subministraments, de serveis, …)
 • Expropiacions
Dret Administratiu general

 • Concessions administratives
 • Expropiacions
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública
 • Recursos contenciós-administratius
 • Recursos econòmic-administratius
Planejament urbanístic
 • Planejament urbanístic (planejament general i planejament derivat – plans parcials, plans de millora urbana, plans especials -).
 • Classificació i qualificació urbanística de finques (sòl urbà, sòl urbanitzable, zona d’equipaments, zones verdes…)
 • Estudis d’impacte ambiental
Gestió urbanística
 • Gestió urbanística: desenvolupament de figures de planejament, tals com plans parcials, plans de millora urbana, projectes de compensació, projectes de reparcel·lació…
 • Juntes de Compensació i Convenis urbanístics
 • Valoracions i expropiacions
Disciplina urbanística
 • Expedients de legalització d’edificacions
 • Expedients sancionadors
Propietat intel·lectual
 • Drets d’autor:
  • Drets morals: Divulgació, reconeixement d’autoria, integritat de l’obra, modificació o alteració de l’obra i exhibició
  • Drets patrimonials: Reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, participació en la revenda i compensació
 • Contractes d’edició
 • Obres audiovisuals
 • Registre de la Propietat intel·lectual
Photo credit Matthias Zomer
Bioètica i Biojurídica
 • Testament vital i voluntats anticipades
 • Poders preventius
 • Drets del tutelat i de l’incapacitat
 • Delació d’autotutela
 • Patrimonis protegits de persones amb discapacitat. Constitució, administració i beneficis fiscals
 • Drets d’informació sobre la salut, el pacient i l’historial clínic
 • Drets i obligacions dels pacients, els usuaris i professionals sanitaris
 • Mediació clínica
 • Donació i transplantaments d’òrgans
 • Reproducció assistida